ALTVİRGUARD Hava yoluyla taşınan SARS-CoV-2 virüs yüklü  covid pandemisini etkilerini aeresol maruziyet riskini ortadan kaldırmak için önlemler açıkça tanımlanmıştır, bilime dayalı idari, klinik ve fiziksel VERİLER ışığında

ETKİLERİ BERTARAF ETTİK

Sekonder hematojen

Robotik

Laparoskopik

ALTVİRGUARD COVID-19 salgınının sunduğu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için kaynakları, çözümleri ve en iyi uygulamaları dikkatle bir araya getirdik.

 Etkileri Bertaraf Ettik

Laparoskopik

Robotik

Tüm Ameliyatlarınızda

ALTVİRGUARD Cerrahide Girişimlerde aeresol etkisi ile ortaya çıkabilecek Viral Kontaminasyon riski,

cerrahi ekibin,

hastanın sıvıları ve dokularıyla, teması geleneksel yöntemle göz önüne alındığında,

 Yüksek derecede

 aeresol maruziyet RiSKi barındırmaktadır.

ALTVİRGUARD ile bu etkileri ve maruziyetleri ortadan kaldırır

Ekibinizi ve kendiniz aeresol maruziyet riskibe karşı koruyabilirsiniz

Laparoskopik, Robotik, veya cerrahi ile ilgili özel hususlar baz alındığında aerosol önemli prosedür (AGP) olarak kabul edildiğinden, koronavirüs, SARS-CoV-2 salgını sırasında laparoskopik cerrahinin güvenliği ile ilgili yüksek derecede endişeler bulunmaktadır

.

Pnömoperitoneum, laparoskopik cerrahinin önemli bir bileşenidir ve ameliyat ekibine aerosol maruziyeti riski beraberinde getirir.

 

Aerosol maruziyeti, laparoskopik cerrahi sırasında ve sonunda pnömoperitoneum elde etmek için kullanılan kasıtlı veya kasıtsız CO2 salınımı sırasında ortaya çıkar.

 

CO2 salınımı, portların yerleştirilmesi veya çıkarılması, portların içinden aletlerin sokulması ve çıkarılması, örnek alınması ve ameliyat sonunda pnömoperitoneumun çıkarılması sırasında aerosol maruziyeti riski daha olasıdır.

 

Cerrahi dumanın enfekte hastalarda HIV veya HPV gibi viral partiküller içerdiği Bilimsel ve kanıtsal çalışmalara ile bilinmektedir.

 

Laparoskopik cerrahi yapılırken cerrahlara ve personele duman soluma riskleri belgelenmiştir, DSÖ ve Birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır.

 

Ameliyat edilen hastanın vücut boşluğunda Covid-19 partiküllerinin mevcut olabileceğini varsayarsak, operasyon için olandan daha fazla artmış, aerosol maruziyeti riski olacaktır

.

Etkilerin tamamından uzaklaşmak adına ürün ve tüm bileşenleri tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır

Viral Kontimasyonu Engelleyen Filtrasyon Sistemi

Etkilerin tamamından uzaklaşmak adına ürün ve tüm bileşenleri tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır

Kanıtlanmış yöntemler

detay kombinasyon

Tek Çözüm, Tek Cihaz, Tek Kullanımlık

 

 Yüksek derecede

 aeresol maruziyet RiSKini  ETKİLERİ

minimize eder,

 

 

 

 Laparoskopik

RoBotik

Endoskopik

jinekolojik

Yoğun Bakım

Entübasyon

  • Tüm Trokar Girişlerindeki Oluşabilecek aerasol Etkileri kontrol altına alır
  • Cerrahi suction irrigation, Kullanımı esnasında oluşan kaçaklar dahil Etkileri kontrol altına alır
  • Tanımlanmış yok edici yöntemleri tek bir cihazda tümünü kullanır,
  • Kontaminasyonu engeller, Güvenli Duman ve Gaz Tahliyede Sağlar
  • 3 faz, Sıvı HAVA moleküler DNA bozulma Fiziksel Filtrelemeye sahiptir,
  • Kanıtlanmış çalışmalarla belirtilen Etkileri ortadan kaldırma teknikleri Tek bir Cihazda Kullanır

LAPAROSKOPİK VE ROBOTİK AMELİYATLARDA GÜVENLİ YÖNTEM

Laparoskopik Robotik işlemler sırasında karbondioksit tahliyesi artık virüs yayılımı için risk oluşturmuyor

Laparoskopik Robotik safra kesesi, fıtık, kolon gibi birçok operasyon sorunsuz

"Amacımız bu zor dönemde tüm insanlığa faydası olacak işler yapmak"

 

 Yüksek derecede

 aeresol maruziyet RiSKi ETKİLERİ

COVID-19 KURTARMA

KAYNAK MERKEZİ

COVID-19 salgınının sunduğu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için kaynakları, çözümleri ve en iyi uygulamaları dikkatle bir araya getirdik.

 

 Türkiye genelinde birçok Doktorumuz gerek kendi operasyon güvenliklerini  gerek ameliyathane ekibinin ve hastanın güvenliğini ön planda tutarak Cerrahi operasyonlarda ALTVİRGUARD tercih etmişlerdir.

 

 ALTVİRGUARD yapısı ve tekniği ile kanıtlanmış tüm yöntemleri tek bir uygulamalı cihazda toplamış tamamen Yerli ÜRETİM bir Kontaminasyonu  Engelleyen Filtrasyon sistemi olarak Cerrahlarımıza

Pandemi Sürecinde

Çözüm olmuş TEK CİHAZDIR

 

 ALTVİRGUARD SAFİRMEDİKAL ekibi olarak sağlık sektöründe çok değerli Doktorlarımız ve Tüm sağlık personelini bu etkilerden uzak tutmamızda katkı sağlayan Tüm emek verenlere çok teşekkürler.

Türkiye genelinde birçok Kurum ve Kuruluş  Doktorlarımızın gerek ameliyathane ekibinin ve hastanın güvenliğini ön planda tutarak Cerrahi operasyonlarda ALTVİRGUARD tercih etmişlerdir.